Pár slov k maturitě

Máme za sebou třetí ročník státní maturity, která přinesla předmětu český jazyk a literatura následující změny. Zkouška se skládá ze tří částí – didaktického testu, slohové písemné práce a ústního zkoušení. V prvních dvou letech existovaly dvě úrovně zkoušky – základní a vyšší. Tvůrci maturity se domnívali, že vyšší úroveň budou volit zejména gymnazisté a že k ní přihlédnou vysoké školy při přijímacích zkouškách. Nestalo se ani jedno, ani druhé. Ve třetím ročníku se tedy zavedla úroveň jedna. Další změnou se stala skutečnost, že zkoušejícími mohou být jen zvlášť proškolení učitelé, kteří získali certifikát hodnotitele písemné a ústní zkoušky. Ve druhém ročníku z části z nich vznikla skupina nezávislých hodnotitelů, která opravila písemné práce maturantů z celé republiky. Díky tomuto opatření neprospělo ze slohu přes 7 % maturantů, což vyvolalo řádné pozdvižení. Následně bylo tedy od tohoto způsobu oprav slohových prací upuštěno a slohovou práci opravili v tomto školním roce svým žákům opět jejich vlastní proškolení učitelé.

 

            Jak proběhla státní maturita na GVH?

 

-          V prvních dvou ročnících si vyšší úroveň zvolili maximálně tři žáci – potvrdilo se tak, že toto opatření nebylo pro studenty nikterak motivující.

-          Ve druhém ročníku, kdy slohové práce opravovali „cizí“ hodnotitelé, neuspěly v řádném termínu dvě studentky.

-          U ústní zkoušky neuspěla za tři roky jedna studentka.

-          Didaktický test dosud nebyl pro žádného z našich maturantů problémem – prošli jím zatím všichni.

 

Dovolím si nyní několik osobních poznámek:

 

 1. ad didaktický test: Myslím, že se za tři roky vyvinul v celkem rozumný kompromis minimálně v tom, že až na jednu nešťastně formulovanou otázku, neobsahoval letos otázky nejednoznačné. Zkoumá v určitém poměru znalosti jazykové (chcete – li mluvnické a pravopisné), stylistické a zejména schopnost vyznat se v různých typech textů – což souvisí s úrovní čtenářských dovedností a snad i kritického (či logického) myšlení. Problém je, jak studenty na tento typ testů připravit, vždyť minimálně schopnost pozorně číst a logicky uvažovat nelze procvičovat a zdokonalovat jen v českém jazyce. Navíc podstata těchto dovedností je určitě každému z nás i vrozená.

 

 1. ad slohová práce: Osobně si myslím, že zavést nezávislé hodnocení skupinou proškolených učitelů je možné. Fiasko našeho pokusu ve druhém ročníku statní maturity bylo způsobeno nedostatečnou metodickou přípravou a malou informovaností učitelů i žáků. Není vyloučeno, že se k tomuto systému opět vrátíme. Na GVH jsme letos (tedy ve školním roce 2012 / 2013) zavedli způsob, kdy slohové práce opravuje proškolený vyučující maturitního ročníku a následně proběhne kontrolní oprava provedená dalším proškoleným hodnotitelem. Znamená to, že každou práci přečtou dva učitelé, kteří se na výsledném hodnocení musí shodnout. Vrátili jsme se tak k původnímu záměru tvůrců státní maturity.

 

 1. ad ústní zkoušení: Jeho podstatou je práce s pracovním listem, který obsahuje dva typy textů – text umělecký a neumělecký, přičemž na GVH oba texty spolu vždy nějak souvisí. Umělecký text je vybrán z uměleckého díla studentem zařazeného do jeho seznamu přečtené literatury, který obsahuje celkem dvacet knih. Knihy si studenti vybírají z tzv. školního kánonu obsahujícího přes 120 titulů zveřejněného na školním webu. Počet knih a členění kánonu je dáno naším původním předpokladem, že naši studenti budou volit vyšší úroveň maturity, a museli jsme proto dodržet pro ni předepsaná pravidla. Za tři roky se vykrystalizovalo jádro knih, které studenti volí nejčastěji, přesto na každou třídu vychází průměrně 80 až 90 knih, které studenti deklarují jako přečtené. Znamená to poměrně velké množství nakopírovaných papírů, poměrně značné nároky na připravenost zkoušejícího, poměrně značný počet titulů, jež studenti zařazují z důvodů hloupých (například délka knihy), a poměrně značný počet titulů, jež studenti ve skutečnosti nikdy nepřečetli ani neviděli. Tím se dostávám k nejtrapnější části ústní maturity, a to k problému skutečného přečtení oněch dvaceti předepsaných knih. Je samozřejmě téměř vždy poznat, když student hovoří o knize, aniž ji kdy četl. Zároveň je ovšem paradoxně těžké to studentovi dokázat a zároveň výrok „knihu jsi nečetl“ neznamená, že je student ze zkoušky vyloučen – na tuto skutečnost hodnotitelské tabulky nepamatují. A tak za tři roky řada studentů odmaturovala z knih, které v životě neviděli, tím méně četli. Že se někteří z nich tím pak holedbají, je záležitost, která trapnosti situace nasazuje korunu. Jednou z možností, jak tuto trapnost omezit, může být zúžení kánonu. Pokusil jsem se takový seznam navrhnout. Myslím jím zejména na sextu školního roku 2012 / 2013. Zdůrazňuji, že se jedná o návrh, který nikomu žádnou dosavadní přečtenou knihu nezakazuje. Je to zkrátka doporučení, vycházející ze zkušeností mého tříletého působení u ústní zkoušky.

 

Seznam doporučené literatury k maturitní zkoušce dle JŘ: (knihy jsou uvedeny bez autorů a seřazeny poněkud chronologicky)

 

 1. Dekameron
 2. Hamlet
 3. Labyrint světa a ráj srdce ( i v jazyce 21. století)
 4. Robinson Crusoe (i v úpravě J. V. Plevy)
 5. Lakomec
 6. Máj
 7. Babička
 8. Kytice
 9. Povídky malostranské
 10. Noc na Karlštejně
 11. Maryša
 12. Staré pověsti české
 13. Chrám Matky Boží v Paříži
 14. Evžen Oněgin
 15. Zločin a trest
 16. Obraz Doriana Graye
 17. Slezské písně
 18. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 19. RUR
 20. Povídky z jedné a druhé kapsy
 21. Bylo nás pět
 22. Saturnin
 23. Petr a Lucie
 24. Na západní frontě klid
 25. Komu zvoní hrana
 26. Mistr a Markétka
 27. Malý princ
 28. Ostře sledované vlaky
 29. Kladivo na čarodějnice
 30. Spalovač mrtvol
 31. …a bude hůř
 32. Báječná léta pod psa
 33. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 34. Zbabělci
 35. Smrt krásných srnců
 36. Magorovy labutí písně
 37. Farma zvířat
 38. Cizinec
 39. Kdo chytá v žitě
 40. Na cestě
 41. Hlava XXII
 42. Sophiina volba
 43. 451 stupňů Fahrenheita
 44. Egypťan Sinuhet
 45. Čekání na Godota

 

Jaroslav Řeřicha

                                                                                                                 (11.6. 2013)

V kategorii: Maturitní okruhy | Vytvořeno: 14.06.13 | Zobrazeno: 1286x