Úkoly

Vyber svou třídu:

None
None

DÚ č. 12 (15.01.18 - 16.01.18)

Učebnice s.37, cv. 4. Prvních osm vět, opsat a vyřešit podle zadání.


DÚ č.11 (10.01.18 - 11.01.18)

Učebnice s. 35, cv.2 b).  Opsat a vyřešit podle zadání.


DÚ č.10 (19.12.17 - 21.12.17)

Učebnice s. 32, cv. 3. Opsat a vyřešit dle zadání prvních 6 vět a vytvořit věty s tvarem z úkolu Pro bystré hlavy (celkem tedy 7 vět).


DÚ č.9 (30.11.17 - 04.12.17)

Učebnice s. 25 - 26, cv.2b). opsat a vyřešit dle zadání prvních sedm vět.


DÚ č.7 (31.10.17 - 06.11.17)

Učebnice s.19 a 20, cv. 5a),b) a cv.6. Z každého vybrat libovolné tři věty (celkem tedy devět), vyřešit a opsat.


DÚ č.6 (23.10.17 - 24.10.17)

Učebnice s. 19, cv. 3a). Opsat a doplnit prvním sedm vět a vyřešit podle zadání. Určovaná slova vypsat pod text.


DÚ č.4 (03.10.17 - 05.10.17)

Učebnice s. 14, článek O meteorologii. Vypiš z textu přejaté výrazy - jednoslovné i víceslovné (u těch druhých může být jejich součástí i slovo české). Podstatná a přídavná jména zapiš v 1. pádě. Uvažuj, zda některý přejatý výraz lze nahradit výrazem domácím, a učiň tak.


DÚ č.3 (19.09.17 - 21.09.17)

Učebnice s. 16, cv. 8 a). Vyber tři věty (se třemi různými podtrženými slovními druhy), opiš je, nahraď v nich slova cizího původu slovy domácími a u těchto slov urči všechny jejich mluvnické významy (kategorie).


DÚ č.2 (12.09.17 - 14.09.17)

Učebnice s. 13, cv. 8 a 9. Opsat z každého cvičení první čtyři věty a doplnit dle zadání.


DÚ č.1 (05.09.17 - 07.09.17)

Učebnice s. 44, cv.1. Opsat a doplnit prvních osm vět a v každé podtrhnout základní skladební dvojici.


None
None

Slohové variace (03.10.17 - 17.10.17)

Téma: Studentské volby

Zpracování: 1. Oznámení o akci (např. do školního časopisu nebo webu); 2. Zpráva o průběhu akce (např. do školního časopisu, na školní web nebo do regionálního tisku); 3. Soukromý dopis nebo mail; 4. Oficiální dopis (např. žádost řediteli školy o povolení akce, dopis pořádající agentuře = Člověk v tísni, stížnost na samu akci nebo její průběh - i s variantou anonym); 5. Rozhovor studentů

Texty lze vypracovat individuálně i ve dvojici, nejlépe na jeden papír. Píše se rukou. 


None
None
None
None
None
None