Práce našich studentů

Matouš Kotek (8.A - 2007)

Za víčky

Temno a prázdno

Vlevo i vpravo.

Jen barevné skvrny

Padají dolů

Volně se vlníce

Napětím slabým,

Krásně to ladí.


Petr Novotný (4.A - 2003)

 

Ach světe

Proč uvěznil jsi mne do náruče své

Prosil jsem já o to snad?

A tebe stíne

Také jsem nežádal

Abys všechny mé činy z povzdálí sledoval

Ty nejsi já

Tak proč do mého vkládáš své naděje

Snad zdá se mi to jen

Či ten kým pohrdám přijde každý den

Však ten kým bych milován být chtěl

Ani jednou ke mně nepřišel?

 

Let

Letěli jsme oblohou

Bez rukou a bez nohou

Křídla rostla z planých zad

Nespadneme snad

 

Had

Bezradně se líně plazí

Hadí ocas bez hlavy

Přeseknut byl písní kosy

Vede život bezhlavý