Učebnice českého jazyka

Učebnice pro třídy nižšího gymnázia

Prima

Hošnová, E. a kol.: ČESKÝ JAZYK 6 pro ZŠ,
SPN, Praha 2001
Hošnová, E. a kol.: ČESKÝ JAZYK 6 pro ZŠ-pracovní sešit,
SPN, Praha 2001
Nezkusil, V.: LITERÁLNÍ VÝCHOVA pro 6.-7. r. ZŠ,
FORTUNA, Praha

Sekunda

Balkó, I. - Zimová, L.: ČESKÝ JAZYK pro 7. ročník ZŠ,
FORTUNA, Praha 1995
Nezkusil, V.: ÚVOD DO SVĚTA LITERATURY I.- Literární výchova pro 7. ročník ZŠ,
FORTUNA, Praha 1997
Nezkusil, V.: ÚVOD DO SVĚTA LITERATURY II.- Literární výchova pro 7. ročník ZŠ.,
FORTUNA, Praha 1997

Tercie

Balkó, I. - Zimová, L.: ČESKÝ JAZYK pro 8. ročník ZŠ,
FORTUNA, Praha
Nezkusil, V.: LITERÁLNÍ VÝCHOVA I pro 8. r. ZŠ,
FORTUNA, Praha
Nezkusil, V.: LITERÁLNÍ VÝCHOVA II pro 8. r. ZŠ,
FORTUNA, Praha

Kvarta

Balkó, I. - Zimová, L.: ČESKÝ JAZYK pro 9. ročník ZŠ,
FORTUNA, Praha
Nezkusil, V.: LITERÁLNÍ VÝCHOVA pro 9. ročník ZŠ,
FORTUNA, Praha
VÝPRAVY DO SVĚTA LITERATURY,
FORTUNA, Praha

Doplňkové učebnice a příručky

PRAVIDLA českého pravopisu,
ACADEMIA, Praha
Petráčková, V. - Kraus, J.: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV A-Ž,
ACADEMIA, Praha
SLOVNÍK SPISOVÉ ČEŠTINY,
Praha

Učebnice pro třídy vyššího gymnázia

Kvinta a první ročník

Kostečka J.: ČESKÝ JAZYK pro 1. ročník gymnázií,
SPN, Praha 2001
Soukal J. a kol.: LITERATURA pro 1. ročník gymnázií,
SPN, Praha 2001
Soukal J.: ČÍTANKA pro 1. ročník gymnázií,
SPN, Praha 2001

Sexta a druhý ročník

Kostečka J.: ČESKÝ JAZYK pro 2. ročník gymnázií,
SPN, Praha 2001
Soukal J. a kol.: LITERATURA pro 2. ročník gymnázií,
SPN, Praha 2002
Soukal J.: ČÍTANKA pro 2. ročník gymnázií,
SPN, Praha 2002

Septima a třetí ročník

Kostečka J.: ČESKÝ JAZYK pro 3. ročník gymnázií,
SPN, Praha 2002
Soukal J. a kol.: LITERATURA pro 3. ročník gymnázií,
SPN, Praha
Soukal J.: ČÍTANKA pro 3. ročník gymnázií,
SPN, Praha

Oktáva a čtvrtý ročník

Kostečka J.: ČESKÝ JAZYK pro 4. ročník gymnázií,
SPN, Praha 2003
Soukal J. a kol.: LITERATURA pro 4. ročník gymnázií,
SPN, Praha
Soukal J.: ČÍTANKA pro 4. ročník gymnázií,
SPN, Praha

Doplňkové učebnice a příručky

PRAVIDLA českého pravopisu,
ACADEMIA, Praha
Petráčková, V. - Kraus, J.: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV A-Ž,
ACADEMIA, Praha
Český jazyk pro střední školy
1.- 4. ročník,
SPN, Praha
Havránek, B.- Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká,
FORTUNA, Praha
Havránek, B.- Jedlička, A.: Mluvnická a slohová cvičení ke Stručné mluvnici české,
FORTUNA, Praha
NOVÁ MATURITA z českého jazyka a literatury. Testové úlohy,
SPN, Praha

Vytvořeno dne: 27.10.12 | Zobrazeno: 3177x