Exkurze do Chyše

   Ve čtvrtek 22.11. 2012 vyjedou maturitní třídy na již tradiční exkurzi do Chyše. Exkurze sleduje hned několik cílů. Majitelé chyšského zámku - manželé Lažanští - studenty seznámí s problematikou záchrany a soukromého provozování kulturní památky, s čímž je spojena také existence rodinného pivovaru a pivovarské restaurace. Z literárního hlediska je pak Chyše památná několikaměsíčním působením Karla Čapka v roli vychovatele synka hraběcí rodiny Lažanských. Chyšský pobyt poskytl Čapkovi inspiraci k některým dílům, což si budou moci maturanti ověřit při prohlídce zámecké expozice, která je spisovatelovu pobytu věnována. V neposlední řadě je exkurze věnována památce paní profesorky Marie Kučerové, která návštěvu Chyše  jako doplněk výuky pro maturanty navrhla.  

   Na zpáteční cestě je možné krátce navštívit menhir v Drahomnyšli považovaný senzibily za energeticky velice vydatný. Jak maturanti, takl jejich učitelé totiž budou pozitivní energii velmi potřebovat.


20.11.12 | 558