Úvodní slovo

Milí absolventi a kolegové nedávní i dávní, jakož i současní!

 

            115. výročí založení naší školy přineslo kromě jiného i zrození knihy o dějinách lounského gymnázia. Byla přijata vesměs vlídně a její nedostatky komentovány shovívavě. Asi proto, že čtenáři pochopili, že vznikala za plného školního provozu a její autoři neměli prostor např. na důkladné zpovídání pamětníků a vyhledávání dalších archiválií. Každopádně mohou s čistým svědomím konstatovat, že z dostupných materiálů sestavili vlastní pohled na historii školy, který, jak pevně věří, bude zájemcům dobrým zdrojem poučení.

            Cenným výsledkem vydání knihy byly následné debaty s pamětníky. Z nich vzešel nápad na vytvoření Sběrny vzpomínek, v níž by byly uchovávány zejména obrazové materiály dokumentující historii školy. Ve školním archivu sice schraňujeme poměrně bohatou kolekci fotografií, ta však ani zdaleka nepokrývá celou historii školy. Nejhojněji jsou zastoupena 70. léta a počátek 80. let XX. století, kdy většinu fotografií pořizoval profesor Vl. Mirvald. Méně jsou zastoupena 60. léta XX. století, a to zejména snímky dokumentujícími činnost školního vodáckého kroužku. Zcela pak chybí období těsně po II. světové válce, celá léta 50., většina let 80. a v podstatě i 90. léta XX. století.

            Věříme, že spoustu materiálů a památek uchovávají absolventi i učitelé ve svých rodinných archivech. Možná že jejich rodinní příslušníci nevědí co s nimi. Sběrna vzpomínek, umístěná jako trvalý odkaz na webových stránkách školy, vše s povděkem přijme, zaeviduje a uloží. Představujeme si to tak, že většinu materiálů lze zasílat elektronicky v naskenované či obdobně upravené  podobě nebo předávat osobně při návštěvě školy. Ukázky došlých materiálů s Vašimi popiskami bychom výběrově umisťovali na školní web a průběžně aktualizovali. Zároveň by zde mohlo fungovat jakési připomínkové fórum u materiálů nejasných. Výsledek našeho společného sběračství by mohl mít podobu např. obsáhlého webového odkazu, nového DVD, výstavy, nebo dokonce knižní publikace („dějiny školy v obrazech“). Jako nejbližší časový horizont zpracování se nabízí rok 2016, tedy 120. výročí založení školy.

            Vážení přátelé, přimete –li myšlenku Sběrny vzpomínek za svou, může vzniknout bohatý archivní fond, zdroj poučení a snad i radosti.

            Vaše materiály očekáváme na těchto adresách:

rericha@glouny.cz

mares@glouny.cz

…osobní návštěvy pak v kabinetech českého jazyka a dějepisu nebo u vedení školy.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Řeřicha

V kategorii: Sběrna vzpomínek | Vytvořeno: 10.11.12 | Zobrazeno: 724x