STUDENTI ČTOU A PÍŠOU NOVINY

I na jaře pokračujeme v projektu Mladé fronty dnes Studenti čtou a píšou noviny. Přihlášena je opět sexta a 2.A, ale své příspěvky na zadaná témata mohou posílat všichni včetně učitelů. Témata, termíny odevzdání textů a kontakty budou zveřejňovány na školních nástěnkách a viz níže:

 

Třetí jarní téma projektu Studenti čtou a píší noviny je tady:)

 

 

 

3. STUDIUM, PRÁCE A ŽIVOT V ZAHRANIČÍ

 

(téma, inspirované samotnými studenty po podzimním kole projektu)

 

 

 

3.1 Studium v zahraničí:

 

         Je to moje právo, ale měla by to být i povinnost?

 

         Je pro nynější život a práci potřebný cizí jazyk?

 

(kontext: Jako státní příslušník jedné ze zemí EU máte právo studovat v kterékoli jiné členské zemi za stejných podmínek jako její občané.)

 

3.2 Práce v zahraničí:

 

         Až budu hledat práci, budu/nebudu hledat uplatnění v zahraničí, protože…

 

         Proč Češi necestují za prací tolik, jako jiné národy?

 

(kontext: Právo žít, pracovat a studovat v jiných členských zemích Evropské unie, než je země jejich původu, náleží všem občanům Unie a patří mezi základní práva plynoucí z členství v EU. Možnosti pracovat a žít jinde v EU využívají nejvíce (v absolutních číslech) Rumuni, Poláci, Italové, Němci)

 

 

 

 

 

3.3 Život v zahraničí

 

Nechci být cizincem v zahraničí. Chci mít právo žít, pracovat, volit a rozhodovat tam, kde zrovna jsem a platím daně (já v zahraničí nebo cizinci u nás). Ano nebo ne?

 

 

 

Pozn..: Ke zpracování si vyberte nejlépe pouze jednu podotázku.

 

Pozn..: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.

 

Pozn..: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

 

Pozn. pro pedagogy: Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

 

 

 

Příspěvky můžete zasílat do 30.04.2013.

 

 

 

Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále název školy a město. Pokud toto nebude v příspěvku uvedeno, nemusí být do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.

 

Samotný soubor pojmenujte jménem a příjmením autora!!!

 

Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc, .docx nebo .txt. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést doformátu .doc nebo .docx.

 

Pokud budou studenti posílat příspěvky ze svých soukromých e-mailů, napíší do předmětu e-mailu název školy a město.

 

Všechny příspěvky zasílejte prosím na adresu studenti@mafra.cz .

 

Témata, příspěvky studentů a archív studentských prací naleznete na http://epaper.mfdnes.cz/o-mf-dnes/projekty/studenti-ctou-a-pisi-noviny.

 

V případě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Přeji Vám i studentům hezký den.

 

Jan Valsa

 

koordinátor projektu „Studenti čtou a píší noviny“

 


 

mediální skupinamafra  

 

Mafra, a.s.
oddělení předplatného

 

Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11

 

150 00 Praha 5

 

www.mafra.cz

 

 

 

 

 

V kategorii: Archiv | Vytvořeno: 26.03.13 | Zobrazeno: 575x